Komitet naukowy:

 • prof. Anna Zofia Antosik
 • prof. Monika Białecka
 • dr Artur Bartoszewicz
 • prof. Krzysztof Czajkowski
 • dr Karolina Czajor
 • prof. Piotr Gałecki
 • prof. Joanna Jędrzejczak
 • dr Jan Kucharczuk
 • prof. Alina Kułakowska
 • prof. Małgorzata Janas-Kozik
 • prof. Wojciech Kozubski
 • prof. Grzegorz Polak
 • prof. G. Polak
 • Prof. Robert Rejdak
 • prof. Bożena Romanowska-Dixon
 • prof. Marcin Siwek
 • prof. Marek Spaczyński
 • prof. Jacek Szaflik
 • prof. Adam Wichniak
ide.edu.pl